Każdy Użytkownik może wystawić swoje CV i co ważne, usługa ta jest całkowicie ZA DARMO!

 

Jest jednak różnica pomiędzy usługami dostępnymi dla Użytkowników Zarejestrowanych a Niezarejestrowanych, co pokrótce chcemy tutaj opisać.

 

TRYBY FUNKCJONOWANIA TWOJEGO CV NA MNIESZUKASZ, GDY JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM

 

TRYB AKTYWNY CV

CV jest udostępnione publicznie przez miesiąc na Mnieszukasz i pojawia się w sposób skatalogowany według: tytułu CV, miasta, doświadczenia, wykształcenia, wieku, warunków finansowych, formy zatrudnienia, daty aktualizacji, wpisów ze zdjęciem oraz kategorii i dziedzin zawodowych, może być ono indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Cały czas masz możliwość zarządzania swoim CV poprzez: edycję, podejrzenie, dezaktywację, archiwizację, usunięcie CV jak również odświeżenie po 2 (dwóch) tygodniach Trybu Aktywnego CV, co powoduje przeniesienie Twojego CV na górę list wyszukiwania na Mnieszukasz.

 

TRYB NIEAKTYWNY CV

CV jest nieudostępnione publicznie na Mnieszukasz, dostępne w zakładce MOJE KONTO, ale wciąż widoczne w wyszukiwarce internetowej. Możesz w każdej chwili podejrzeć, aktywować, edytować, archiwizować, usunąć CV.

 

TRYB ZARCHIWIZOWANY CV

CV jest nieudostępnione publicznie na Mnieszukasz, nieindeksowane i niewidoczne w wyszukiwarkach internetowych. CV jest dostępne tylko dla Ciebie w zakładce MOJE KONTO. Możesz je w każdej chwili: aktywować, edytować, podejrzeć, usunąć lub pozostawić w Trybie Zarchiwizowanym bez ograniczeń czasowych.

 

TRYB WERSJE ROBOCZE CV

CV jest nieudostępnione publicznie na Mnieszukasz, nieindeksowane i niewidoczne w wyszukiwarkach internetowych. Jest to sytuacja gdy utworzyłaś/eś swoje CV, ale jeszcze go nie aktywowałaś/eś. Takie CV znajdujące się w Trybie Wersji Roboczych CV może pozostać w tym miejscu bez ograniczeń czasowych.

 

CZAS WYŚWIETLANIA TWOJEGO CV NA MNIESZUKASZ, GDY JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM ZAREJESTROWANYM

 

TRYB AKTYWNY CV

Od momentu kiedy aktywujesz swoje CV, czas jego wyświetlenia na Mnieszukasz to 1 (jeden) miesiąc, ale już po 2 (dwóch) tygodniach możesz je odświeżyć, co powoduje przesunięcie CV na górę list wyszukiwania na stronie serwisu. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań takich jak: edycja, aktywacja, dezaktywacja, archiwizacja, usunięcie CV, przez okres 1 (jednego) miesiąca, to po tym czasie CV zostanie automatycznie przeniesione do Trybu Nieaktywnego CV.

 

TRYB NIEAKTYWNY CV

To 1 (jeden) miesiąc. Możesz zarządzać swoim CV w zakładce MOJE KONTO lub z poziomu poczty elektronicznej. Jeśli nie wykonasz żadnego działania ze swoim CV, znajdującym się w Trybie Nieaktywnym, wtedy po 1 (jednym) miesiącu, od momentu przeniesienia CV z Trybu Aktywnego do Nieaktywnego zostanie ono automatycznie przeniesione do Trybu Zarchiwizowanego, w którym może pozostać bez ograniczeń czasowych.

 

TRYB ZARCHIWIZOWANY CV

Twoje CV pozostaje tutaj bez ograniczeń czasowych, chyba że sam je odpowiednio zmodyfikujesz i aktywujesz na stronie serwisu lub zdecydujesz się na jego usunięcie.

 

TRYB WERSJE ROBOCZE CV

Twoje CV pozostaje tutaj bez ograniczeń czasowych, chyba że sam je odpowiednio zmodyfikujesz i aktywujesz na stronie serwisu lub zdecydujesz się na jego usunięcie.

 

TRYBY FUNKCJONOWANIA TWOJEGO CV NA MNIESZUKASZ, GDY JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM NIEZAREJESTROWANYM

 

Po utworzeniu swojego CV na wskazany przez Ciebie adres poczty e-mail przychodzi link aktywacyjny. Po kliknięciu w ten link, CV jest aktywne w ciągu kilku minut i znajduje się ono w Trybie Aktywnym CV. Po dokonaniu aktywacji swojego CV w serwisie, otrzymujesz wiadomość e-mail umożliwiającą: Podgląd CV, Edycję CV, Usunięcie CV.

 

TRYB AKTYWNY CV

CV jest udostępnione publicznie przez miesiąc na Mnieszukasz i pojawia się w sposób skatalogowany według: tytułu CV, miasta, doświadczenia, wykształcenia, wieku, warunków finansowych, formy zatrudnienia, daty aktualizacji, wpisów ze zdjęciem oraz kategorii i dziedzin zawodowych, może być ono indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Cały czas masz możliwość zarządzania swoim CV,  z poziomu swojej poczty elektronicznej, poprzez: edycję, podejrzenie, usunięcie CV jak również odświeżenie po 2 (dwóch) tygodniach Trybu Aktywnego CV, co powoduje przeniesienie Twojego CV na górę list wyszukiwania na Mnieszukasz.

 

TRYB NIEAKTYWNY CV

CV jest nieudostępnione publicznie na Mnieszukasz, ale wciąż widoczne w wyszukiwarce internetowej. Możesz nim zarządzać tylko z poziomu swojej poczty elektronicznej, poprzez: podgląd, edycję, aktywację, usunięcie CV.

 

CZAS WYŚWIETLANIA TWOJEGO CV NA MNIESZUKASZ, GDY JESTEŚ UŻYTKOWNIKIEM NIEZAREJESTROWANYM

 

TRYB AKTYWNY CV

To 1 (jeden) miesiąc, od momentu kiedy aktywujesz swoje CV, ale już po 2 (dwóch) tygodniach możesz swoje CV odświeżyć, co powoduje jego przesunięcie na górę list wyszukiwania na stronie serwisu. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań takich jak: podgląd, edycja, odświeżenie, usunięcie CV, przez okres 1 (jednego) miesiąca, od momentu jego aktywacji, to po tym czasie CV zostanie automatycznie przeniesione do Trybu Nieaktywnego CV.

 

TRYB NIEAKTYWNY CV

To 1 (jeden) miesiąc. Swoim CV możesz zarządzać tylko z poziomu poczty elektronicznej. Jeśli nie wykonasz żadnych działań ze swoim CV, takich jak: podgląd, edycja, aktywacja, usunięcie CV znajdującym się w Trybie Nieaktywnym, wtedy po 1 (jednym) miesiącu, od momentu przeniesienia CV z Trybu Aktywnego do Nieaktywnego zostanie ono automatycznie usunięte.

 

W każdej chwili możesz przejść proces rejestracji w serwisie, wtedy uzyskasz dostęp do zakładki MOJE KONTO z wszystkimi dostępnym Trybami CV. Proces rejestracji jest łatwy i przystępny, zachęcamy do niego, po to byś miała/miał nieograniczone możliwości korzystania z usług na Mnieszukasz.

utwórz CV