Polityka ochrony prywatności

U podstaw założenia serwisu Mnieszukasz leży profesjonalne traktowanie Użytkowników, dlatego też naszymi najwyższymi priorytetami są dbanie o bezpieczeństwo i prywatność Użytkowników. Dokładamy wszelkich starań by Twoje dane były u nas przechowywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a przede wszystkim by były one zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych oraz bezpiecznie przetwarzane w procesach rekrutacyjnych.

Serwis ma charakter otwarty. Podstawową usługą serwisu jest możliwość zamieszczania w nim ogłoszeń sformułowanych przez Użytkowników poszukujących pracy bądź oferujących swoje usługi i za ich zgodą udostępnianie ich publicznie w serwisie przez Usługodawcę. Dobrowolnie podane dane Użytkowników są rozpowszechniane i publikowane w serwisie, a także powszechnie dostępne wszelkim podmiotom korzystającym z Internetu, mogą być również indeksowane przez wyszukiwarki.

Dane Użytkowników serwisu mogą być wykorzystywane przez Mnieszukasz oraz innych Użytkowników w celach niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.

 

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Przetwarzanie informacji przez serwis służy jak najlepszemu sprostaniu wymaganiom Użytkowników, tak by umożliwić im znalezienie odpowiedniej pracy. Przetwarzane dane służą również dynamicznemu rozwojowi Mnieszukasz, by wprowadzać innowacje, mające na celu polepszenie jakości usług oferowanych Użytkownikom oraz w celach technicznych związanych z administracją serwisu, jak również dla statystyk.

 

Odbiorcy przedstawianych danych osobowych Użytkowników Serwisu

Dobrowolnie podane dane Użytkowników są ,za ich zgodą, rozpowszechniane i publikowane w serwisie, a także powszechnie dostępne wszelkim podmiotom korzystającym z Internetu, mogą być również indeksowane przez wyszukiwarki. Dlatego zalecamy, aby Użytkownicy zachowali najwyższą ostrożność, w kwestiach logowania na swoje konto, prosimy nie podawać loginu i hasła osobom trzecim.

 

Dane wymagane przy rejestracji

Na potrzeby rejestracji na Mnieszukasz Użytkownik jest zobowiązany do podania: adresu poczty elektronicznej i hasła.

 

Dane wymagane przy tworzeniu CV

Przy tworzeniu swojego CV serwis wymaga od Użytkownika wpisania miasta, województwa z jakiego Użytkownik pochodzi, jak również wpisania zawodu, który chce wykonywać, branży, której zawód dotyczy oraz listu motywującego go do pracowania w konkretnym zawodzie. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do podania adresu poczty e-mail. Dodatkowo na Mnieszukasz w Trybie Aktywnym CV mogą zostać wyświetlone wszelkie dane, które Użytkownik podaje sam od siebie.

 

Uwagi, Opinie, Sugestie Użytkowników przekazane do Mnieszukasz za pośrednictwem formularza.

Użytkownik ma możliwość przekazania do Administratora swoich opinii na temat funkcjonowania serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Mnieszukasz, a podane przez Użytkownika dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji w zgłoszonej sprawie.

 

Dane zbierane automatycznie

Mnieszukasz zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkowników z jego funkcjonalności. Dane przetwarzane są głównie w celu usprawnienia i polepszenia jakości usług oferowanych Użytkownikom, a także w celach technicznych związanych z administracją serwisu, jak również dla statystyki, a są to:

  1. adres IP używany przez Użytkownika, typ i wersja przeglądarki, lokalizacja, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych i sprawnego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
  2. frazy wpisywane w wyszukiwarkę pracowników, współpracowników, ofert edukacyjnych, wolontariatów, staży oraz kryteria wybierane z filtrów wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań.

 

Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy

W związku z aktywnością Użytkowników na Mnieszukasz w celach statystycznych serwis umożliwia zbieranie danych Systemom takim jak np. Google Analytics, Gemius Traffic, w celach reklamowych np. Google AdSense, AdOcean lub oferowania dodatkowych funkcjonalności np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.com.

 

Dane osobowe: ochrona i przetwarzanie

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest Usługodawca serwisu firma Kaan Anna Maria Wojciechowska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gitarowej 10/1 (51-531 Wrocław). Administrator dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych, na zasadach przedstawionych w Polityce ochrony prywatności przestrzegając wymogów warunków technicznych i organizacyjnych przedstawionych w art. 36 – 39a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182, 1662), jak również zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych  oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator oraz osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Usługodawcę serwisu firmę Kaan (Administratora danych).

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie jak również w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Za wyraźną zgodą Użytkownika Mnieszukasz może przetwarzać jego dane w szerszym zakresie, niż jest to obligatoryjnie wymagane we wcześniej opisanych sytuacjach.

Dane Użytkownika są przetwarzane w celach korzystania z usług Mnieszukasz, a zatem związanych z procesem rekrutacyjnym,  celach statystycznych oraz marketingowych.

 

CV Użytkowników

Wgląd w CV Użytkowników zamieszczonych w serwisie mają wszyscy Użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowane. Wgląd w wiadomości wysyłane do Administratorów serwisu, mają tylko Administratorzy. Wgląd w wiadomości prywatne przesyłane między Użytkownikami, maja tylko Użytkownicy.

 

Prawo do edycji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do edycji swojego CV, jego aktualizowania, dezaktywowania, zarchiwizowania go w Mnieszukasz, a także usunięcia w każdym momencie. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, które naruszyły postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, Mnieszukasz zastrzega sobie prawo do pozostawienia danych umożliwiających identyfikację takiego Użytkownika celem uniemożliwienia mu powtórnej rejestracji w serwisie, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

W sytuacjach związanych z naruszeniami i łamaniem prawa Administrator informuje, że dane osobowe mogą zostać przekazane na żądanie uprawnionych organów państwowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Wszelkie inne przekazywanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkowników, np. w sytuacji naruszenia praw autorskich dane mogą zostać przekazane dalej, aczkolwiek tylko na pisemną prośbę Użytkownika, który dostrzegł naruszenie. Poczta serwisu jest archiwizowana i w niektórych przypadkach może być wykorzystana w celach dowodowych.

 

Przekierowania na inne strony internetowe

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron, do których Użytkownik zostaje przekierowany, ze strony serwisu Mnieszukasz.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dotyczącą ochrony i polityki prywatności danych osobowych na przekierowanych stronach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje, zamieszczony przez niego na Mnieszukasz link.

 

Informacje wysyłane do Użytkownika

Mnieszukasz zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Użytkowników konta poczty e-mail ważnych informacji dotyczących zmian funkcjonalności w serwisie, przewidywanych przerwach technicznych, istotnych zmianach w Regulaminie oraz informacji handlowych, o ile Użytkownik wyraził na te ostatnie zgodę.

utwórz CV