REGULAMIN PROMOCJI „AKCJA NA S100WĘ”

 1. Użytkownik biorący udział w AKCJI NA S1OOWĘ nazywanej dalej AKCJĄ akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu strony mnieszukasz.pl.
 2. Warunkiem uczestniczenia w AKCJI jest utworzenie lub posiadanie swojego interaktywnego CV w serwisie, które musi mieć status CV aktywnego.
 3. Użytkownik biorący udział w AKCJI przesyła wiadomości e-mail, na adres kontakt@mnieszukasz.pl, zawierającą link przekierowujący do aktywnego CV na stronie serwisu.
 4. Zespół Mnieszukasz sprawdzi jak ulepszyć wskazane linkiem CV i utworzy dokument w formacie pdf z naniesionymi uwagami oraz wskazówkami, które będą w formie graficznej i/lub tekstowej.
 5. Utworzony dokument zostanie przesłany na adres nadawcy Użytkownika biorącego udział w AKCJI.
 6. Skorzystanie z udzielonych wskazówek jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Udział w AKCJI jest dobrowolny.
 8. Wszystkie zmiany i ulepszenia można nanieść poprzez samodzielną edycję aktywnego CV korzystając z przycisków przesłanych w automatycznym e-mailu otrzymanym po rejestracji CV.
 9. Zakończenie AKCJI zostanie ogłoszone w komentarzu pod zamieszczonym postem informującym o rozpoczęciu AKCJI na stronie facebook’a https://www.facebook.com/mnieszukasz/.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednokrotnego sprawdzania tylko jednego (pierwszego) CV przesłanego przez pojedynczego Użytkownika lub adresu e-mailowego.
 11. Zabrania się przesyłania CV osób trzecich.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udzielenia informacji zwrotnej Użytkownikowi biorącemu udział w AKCJI w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowo sporządzonej wiadomości e-mail.
 13. E-maile nie spełniające warunków AKCJI oraz zawierające pliki w załączniku nie będą brały udziału w AKCJI i pozostaną bez odpowiedzi.
 14. Promocja AKCJI zaczyna się w dniu 26.01.2018r.
 15. Promocja AKCJI zakończy się w dniu 18.02.2018r.
utwórz CV