Agnieszka Witkowska

Gdańsk

Wiek

40

Wykształcenie

Wyższe

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę - czas nieokreślony

zadzwoń napisz

Pracownik biurowy / fizyczny

dodano 2 tygodnie temu
wygasa: 9.04.2023

Dzień dobry,
szukam ciekawej i rozwijającej pracy na długi okres czasu w stabilnej firmie.
Posiadam doświadczenie w szeroko pojętej administracji biurowej w tym na stanowisku Asystenta Biura, Pracownika Administracyjno - Biurowego czy Sekretarki. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Saur Neptun Gdańsk S.A., a następnie pracowałam w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. , Ti-Ma Sp. z o.o. czy Fundacji „Sprawni Inaczej”.

Dzięki dydaktyce i pracy zawodowej nabyłam umiejętności dobrej obsługi komputera i sprzętu biurowego.

Długoletnie zaangażowanie w działalność o charakterze wolontariatu umożliwiło mi nabycie umiejętności kreatywnego działania, pracy w zespole oraz swobodnego nawiązywania kontaktów z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym.

Ponadto jestem osobą odpowiedzialną i samodzielną, a powierzone mi zadania wykonuję starannie i dokładnie. Należę do osób zdyscyplinowanych i dobrze zorganizowanych, a przy tym uczciwych i godnych zaufania.

Wykorzystując wiedzę i dotychczasowe doświadczenie chciałabym kontynuować swoją karierę zawodową, licząc jednocześnie na możliwości dalszego rozwoju zawodowego.

Doświadczenie: 13 lat

Rok 01.2014-03.2017

Stanowisko Pracownik administracyjno - biurowy

Obowiązki bieżąca obsługa sekretariatu w zakresie obsługi centrali telefonicznej, poczty przychodzącej i wychodzącej, prowadzenie kalendarza spotkań i wyjazdów służbowych Przełożonego, prowadzenie kasy Fundacji, przygotowywanie dokumentów do Kadr i Księgowości, nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń biurowych i ich obsługa, nadzór i koordynacja zaopatrzenia w materiały biurowe i gospodarcze, nadzór nad powierzoną dokumentacją i jej archiwizowanie

Firma Fundacja „Sprawni Inaczej”

Rok 12.2012-03.2013 (zlecenie)

Stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży

Obowiązki sprzedaż oferowanych przez Firmę produktów, aktywne poszukiwanie Klientów, podtrzymywanie wzorowych relacji z dotychczasowymi Klientami, realizacja zleceń stałych Klientów, sporządzanie raportów z wykonywanej pracy, kreowanie oraz wdrażanie konkurencyjnych standardów obsługi Klienta

Firma Cen – Tech Sp. z o.o.

Rok 02.2011

Stanowisko Sekretarka

Obowiązki bieżąca obsługa sekretariatu, obsługi centrali telefonicznej, poczty przychodzącej i wysyłanej, prowadzenie kalendarza Przełożonego, obsługa urządzeń biurowych, nadzór i koordynacja zaopatrzenia w materiały biurowe i gospodarcze, nadzór nad powierzoną dokumentacją i jej archiwizowanie, wsparcie Działu Kadr i Sprzedaży

Firma Ti-Ma Sp. z o.o.

Rok 2010

Stanowisko Asystent Biura (zastępstwo)

Obowiązki bieżąca obsługa sekretariatu w zakresie obsługi centrali telefonicznej, poczty przychodzącej i wysyłanej, prowadzenie kalendarza spotkań i wyjazdów służbowych Prezesa, nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń biurowych, sieci telefonów komórkowych i sprzętu gospodarczego, nadzór i koordynacja zaopatrzenia w materiały biurowe i gospodarcze, nadzór nad powierzoną dokumentacją i jej archiwizowanie, koordynacja pracy służb socjalno-biurowych, współpraca z radcą prawnym w zakresie postanowień Organów Spółki, prowadzenie dokumentacji w zakresie pracy Organów Spółki, bieżąca obsługa Organów Spółki dot. funkcjonowania Zakładu.

Firma Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

Rok 2009 - 2010

Stanowisko Doradca klienta – sprzedawca

Firma M Styl Adam Malicki

Rok 2006 - 2009

Stanowisko Inspektor ds. szkoleń

Obowiązki Organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenie szkoleń BHP, ISO i dokumentacji z nimi związanej zgodnie z wymogami systemu zarządzania jakością, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi oraz szkołami średnimi, organizacja praktyk zawodowych uczniów i studentów, współpraca z Public Relations w zakresie realizacji konferencji, seminariów i prezentacji Spółki, współpraca z Urzędem Miejskim w ramach programu edukacji ekologicznej dla młodzieży regionu pomorskiego.

Firma Saur Neptun Gdańsk S.A. – Dział Szkolenia.

Rok 2006

Stanowisko Młodszy inspektor ds. technicznych

Obowiązki Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, współudział w tworzeniu planów zaopatrzenia materiałowego, prowadzenie ewidencji Zespołu w zakresie korespondencji, urlopów i obowiązujących druków, koordynowanie pracy Archiwum dokumentacji wod.-kan., kontakt z klientami.

Firma Saur Neptun Gdańsk S.A. – Zespół Warunków Technicznych, Uzgodnień i Profilaktyki Sieci.

Rok 2004 - 2006

Stanowisko Młodszy inspektor ds. technicznych

Obowiązki Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych, sporządzanie raportów pracy, współudział przy tworzeniu planów pracy, planów zaopatrzenia materiałowego, prowadzenie ewidencji Działu w zakresie korespondencji, urlopów i obowiązujących druków.

Firma Saur Neptun Gdańsk S.A. – Dział Sieci Kanałowej Grawitacyjnej.

Wykształcenie i kursy

2007 Kurs pedagogiczny dla wykładowców i organizatorów szkoleń.

1998-2003 Uniwersytet Gdański,

Wydział Chemii, kierunek: Ochrona Środowiska.

1993-1998 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Gdańsku,

Technikum Ochrony Środowiska.

Uprawnienia i certyfikaty

język angielski – podstawowy (w mowie i piśmie),

język szwedzki – podstawowy (w mowie i piśmie)

MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point,

System Maks V, Program kadrowo-płacowy Magic

Zainteresowania

Aktywny sport - łyżwy, nordic walking

książka

utwórz CV